Huurder

Uitleg in woord en beeld op de Home pagina voor elke huurder. Per opdrachtgever kan een andere Home pagina worden aangemaakt. Zo kan er per project in tekst, afbeeldingen en video uitleg worden gegeven over alle aspecten.

Mijn meldingen geeft alle meldingen van de betreffende huurder weer. Een huurder kan vragen stellen, beantwoorden of een melding heropenen.

Veiligheid voorop door de eigen keuze van wachtwoord. Vanzelfsprekend zijn wachtwoorden niet zichtbaar in emails of voor beheerders.

SMS wordt gebruikt als een herinnering aan een afspraak. Nog steeds heeft SMS een hoge attentiewaarde, boven email of brievenbuspost.

Emails zijn het primaire middel waarmee huurders worden geïnformeerd. Voor huurders zonder email adres zijn functies voorhanden om op andere manieren in contact te komen.

Mijn woning geeft een overzicht weer van de installatiedetails. Zo wordt in het geval van een zonnestroominstallatie de verwachtte opbrengst weergegeven.

Mijn account waarin de contactdetails kunnen worden gewijzigd. Zoals het mobiele telefoonnummer van de huurder, waarmee ZipWorks SMS berichten verstuurd als herinnering aan afspraken.

Op elk scherm is alle informatie toegankelijk. Bij het gebruik van schermen van een tablet of smartphone schaalt de inhoud mee of past de weergave zich automatisch aan. Emails zijn ook geschiktgemaakt voor weergave op elk soort scherm, waardoor afspraken eenvoudig bevestigd kunnen worden terwijl de huurder onderweg is.

Mijn afspraken toont een overzicht weer van toekomstige en al voltooide afspraken. Huurders zien de details van de werkzaamheden en de status van elke afspraak, zoals of de afspraak nog bevestigd moet worden.

Mijn privacy waarin per opdrachtgever een privacyverklaring en verwerkerovereenkomst geplaatst kan worden. Huurders kunnen hier de geregistreerde gegevens opvragen of laten verwijderen, volgens de AVG (GDPR) regelgeving.

Herkenbaar door gebruik van het logo en de kleurstellingen van de opdrachtgever. Ook de URL die wordt gebruikt om ZipWorks Portal te bereiken voor huurders kan de naam van de opdrachtgever bevatten.

Opdrachtgever

Uitleg zoals huurders de uitleg zien op de Home pagina. Dit maakt de communicatie met huurders buiten ZipWorks helder.

Dashboard waarop grafisch wordt weergegeven wat de status mbt de planning is.

Locaties waarin een lijst wordt getoond met de huidige bekende locaties voor de betreffende opdrachtgever én de status mbt de installaties.

Locatie-details zoals de huidige bekende huurder, de installaties en alle afspraken.

Mijn meldingen. Ook een bedrijfsbeheerder kan vragen stellen over de werking van ZipWorks of de voortgang van een project. Vragen kunnen worden gesteld, beantwoord of heropend.

Installatie-details zijn in te zien op alle vastgelegde details, zoals de installatiedatum en de status.

Op elk scherm is alle informatie toegankelijk. Bij het gebruik van schermen van een tablet of smartphone schaalt de inhoud mee of past de weergave zich automatisch aan.

Totaaloverzicht van de installaties die zijn opgeleverd. In het geval van zonnestroominstallaties wordt bijvoorbeeld het aantal locaties, geplaatste zonnepanelen en verwachtte opbrengst getoond.

Documentatie inzien is eenvoudig. Alle bestanden of afbeeldingen kunnen worden gedownload. Per bestand wordt weergegeven wanneer het is toegevoegd.

Monteur

Agenda met de afspraken per dag weergegeven. Een klik op een afspraak toont alle details inclusief de contactdetails van de huurder.

Eigen monteur of inhuur. Een monteur is in ZipWorks niet gebonden aan een opdrachtgever of derde.

Flexibele ploegen geven planners meer mogelijkheden om efficient te plannen. Ploegen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder de plannning te moeten wijzigen. De expertise die nodig is voor de werkzaamheden, bepalen de ploeg.

Een kort bezoekverslag geeft de binnendienst informatie over het verloop van de afspraak.

Keuze om een afspraak als voltooid of nog niet afgerond te markeren. Met de laatste keus, wordt de beheerder op de hoogte gebracht, zodat actie kan worden ondernomen.

Checklists ondersteunen de monteur bij de werkzaamheden. Voordat de monteur de werkzaamheden afrondt, loopt hij de checklist door zodat geen details worden vergeten.

Tablet of smartphone. Wat er ook wordt gebruikt, de inhoud van de schermen schaalt mee met het grootte van het scherm.

De takenlijst geeft inzicht in alle nog niet afgehandelde afspraken.

Mijn meldingen. Ook een monteur kan vragen stellen over de werking van ZipWorks. Vragen kunnen worden gesteld, beantwoord of heropend.

Situatiefoto's kunnen direct na het maken van de foto's worden toegevoegd aan de installatiedetails.

Emails worden de dag voorafgaand aan afspraken verstuurd voor een overzicht van alle werkzaamheden. Handig om materialen te verzamelen of andere voorbereidingen op de dag van morgen.

Planner

Dashboard om de volgende stap in de planning eenvoudig te kunnen vinden. Signaleer waar actie nodig is en onderneem actie in een paar klikken.

Import vanuit Excel in een paar klikken alle locaties en huurders, inclusief de belangrijkste kenmerken van de woning. Huurders krijgen direct een uitnodiging om hun account te activeren.

Maak Zones aan om woningen of locaties te 'bundelen' voor de meest efficiente manier van werken voor de ploegen.

Vorm ploegen van monteurs en wissel de monteurs van ploeg wanneer nodig. Bijvoorbeeld bij uitval of uitgelopen werkzaamheden.

Checklists samenstellen waarmee monteurs geen details vergeten.

Standaard email-sjablonen zodat je geen rekening hoeft te houden met opmaak. Alles wat wordt verzonden, ziet er altijd uit volgens huisstijl.

Definieer werkzaamheden per zone en detailleer o.a.

  • Benodigde tijd per locatie
  • Toegang tot de locatie
  • Beschrijving voor de huurder
  • Beschrijving voor de monteur
  • Checklist voor de monteur
  • Contactdetails van de projectleider

De planning-tool geeft exact weer hoeveel tijd nodig is om alle woningen te bezoeken. Reserveer uitloop. Kies de ploegen die de werkzaamheden uitvoeren. En laat daarna ZipWorks het werk doen. Je plant 2 of 2000 afspraken in 2 minuten!

Gebruik de selectietool om gebruikers of afspraken met bepaalde kenmerken te zoeken. Stuur ze daarna een email, maak een bellijst of exporteer de details naar Excel.

Behandel meldingen. Beantwoord vragen, stel vervolgvragen of delegeer verzoeken. Elke melding wordt weergegeven in chat vorm voor een helder overzicht.

Werkzaamheden Dashboards geven de status weer van de afspraken. Zijn ze allemaal bevestigd ruim voor de eerste afspraak plaatsvindt? En zijn ze allemaal uitgevoerd volgens afspraak?

Bedrijf Dashboards om per opdrachtgever een overzicht te hebben van het verloop van het totale project.

Beschikbaarheid van ploegen geeft opties om tijdsloten te blokkeren. Hiermee wordt dubbel reserveren voorkomen.

Beheerder

Bedrijven toevoegen zodat email sjablonen en andere uitingen in de huisstijl van de opdrachtgever worden weergegeven.

Alle functies die voor een Planner beschikbaar zijn, zijn ook voor elke Beheerder toegankelijk.

Home pagina en Privacy pagina opmaak geheel in de stijl van de opdrachtgever en aangepast aan de inhoud van het project. Gebruik tekst, afbeeldingen en video.

Email-sjablonen opmaken zodat de communicatie via email in lijn is met de huisstijl van de opdrachtgever.

Sjabloonvariabelen invoegen op pagina's of email-sjablonen. Daarmee creëer je dynamische content en wordt elke manier van communicatie heel persoonlijk.

Accounts beheren. Geef Planners of andere Beheerders toegang of verleen toegang aan Opdrachtgevers.

Verzendcontrole. Als Beheerder schakel je eenvoudig het verzenden van email of SMS uit. Bijvoorbeeld in het geval er een fout is gemaakt bij het plannen.